Máy đọc mã vạch di động Opticon PX-100

(Hình ảnh  của 1)