Máy tính tiền TOSHIBA WILLPOS C10

(Hình ảnh  của 1)