Máy đọc mã vạch Datalogic PD9530 High Perfomance

(Hình ảnh  của 3)