Máy đọc mã vạch Metrologic MS 1250G

(Hình ảnh  của 1)