Máy đọc mã vạch Datalogic Magellan 2200VS

(Hình ảnh  của 2)