Dock sạc đơn cho máy Zebra TC20 TC25

(Hình ảnh  của 1)